Stappen van deze groep

333.310
324.014
294.719
255.399
295.092
305.926
269.698
301.000
335.706
203.314
240.909
246.104
282.182
237.671
215.554
199.331
191.238
118.958
755
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 15/06 16/06 17/06 18/06 19/06 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06 27/06 28/06 29/06 30/06
1 June 2024 333.310 stappen (~233km)
2 June 2024 324.014 stappen (~227km)
3 June 2024 294.719 stappen (~206km)
4 June 2024 255.399 stappen (~179km)
5 June 2024 295.092 stappen (~207km)
6 June 2024 305.926 stappen (~214km)
7 June 2024 269.698 stappen (~189km)
8 June 2024 301.000 stappen (~211km)
9 June 2024 335.706 stappen (~235km)
10 June 2024 203.314 stappen (~142km)
11 June 2024 240.909 stappen (~169km)
12 June 2024 246.104 stappen (~172km)
13 June 2024 282.182 stappen (~198km)
14 June 2024 237.671 stappen (~166km)
15 June 2024 215.554 stappen (~151km)
16 June 2024 199.331 stappen (~140km)
17 June 2024 191.238 stappen (~134km)
18 June 2024 118.958 stappen (~83km)
19 June 2024 755 stappen (~1km)
4.650.880 stappen (~3257km)