Stappen van deze groep

Vorige March 2023 Volgende
284.932
257.462
249.783
281.423
211.479
217.920
203.866
215.038
198.714
210.653
304.955
254.933
211.294
209.924
252.733
274.699
245.668
280.653
239.801
213.047
223.309
217.566
229.782
215.482
16.471
0
0
0
0
0
0
01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03
1 March 2023 284.932 stappen (~199km)
2 March 2023 257.462 stappen (~180km)
3 March 2023 249.783 stappen (~175km)
4 March 2023 281.423 stappen (~197km)
5 March 2023 211.479 stappen (~148km)
6 March 2023 217.920 stappen (~153km)
7 March 2023 203.866 stappen (~143km)
8 March 2023 215.038 stappen (~151km)
9 March 2023 198.714 stappen (~139km)
10 March 2023 210.653 stappen (~147km)
11 March 2023 304.955 stappen (~213km)
12 March 2023 254.933 stappen (~178km)
13 March 2023 211.294 stappen (~148km)
14 March 2023 209.924 stappen (~147km)
15 March 2023 252.733 stappen (~177km)
16 March 2023 274.699 stappen (~192km)
17 March 2023 245.668 stappen (~172km)
18 March 2023 280.653 stappen (~196km)
19 March 2023 239.801 stappen (~168km)
20 March 2023 213.047 stappen (~149km)
21 March 2023 223.309 stappen (~156km)
22 March 2023 217.566 stappen (~152km)
23 March 2023 229.782 stappen (~161km)
24 March 2023 215.482 stappen (~151km)
25 March 2023 16.471 stappen (~12km)
5.721.587 stappen (~4004km)